วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 
  การจัดการเรียนการสอนตามสมรรถฐาน ปฏิบัติการวิจัย ก้าวนำไกลด้านวิชาการ  
    ข่าวสารสาธิตเกษตรฯ
    ภาพกิจกรรมสาธิตเกษตรฯ
    วีดิทัศน์สาธิตเกษตรฯ
    ระบบส่งคะแนนนิสิต
    งานฝึกประสบการณ์นิสิต
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานส่งเสริมวินัยนักเรียน
    งานวัดและประเมินผลนักเรียน
    โครงการ วมว.
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    ฐานข้อมูลบุคลากร 
    ฐานข้อมูลงานวิจัย 
 
JW Player goes here
เพลงประสานเสียง - นร. วมว.

4   
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หน้าหลัก >> ข่าวสารโรงเรียนสาธิต >> ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
 
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนขอแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ต้องการให้บุตรในความปกครอง

สมัครเข้าฝึกวิชาทหาร ในปีการศึกษา 2555 ทราบทั่วกัน

1. การรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หรือเทียบเท่า ที่เกิดในปีพ.ศ.  2538 แต่ไม่เกินปี พ.ศ. 2533

2. จะไม่รับสมัครผู้ที่มีอายุ 15 ปีบริบรูณ์ เกิดปี พ.ศ. 2540 หรืออายุน้อยกว่า

3. เฉพาะการรับสมัครปีการศึกษานี้อนุโลมให้ผู้ที่อายุ 17 ปี เกิดปี พ.ส. 2538 ขึ้นไปแต่ไม่เกินอายุ 22 ปี

บริบูรณ์ พ.ศ. 2533


 
Download เอกสารประกอบข่าว==>> 67.pdf
 
tags : รับสมัคร, นักศึกษาวิชาทหาร,
วันที่ : อังคาร ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:51:56 อ่าน : 1727 ครั้ง
 
 
 
 
   ข่าวที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี2559 English Program
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี2559 ภาคปกติ
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศงดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 14 ต.ค. 59 เป็นวันหย...
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 English Program
 
 
   
   
 
 
   
Page generated : 0.0192 seconds