วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558
 
  การจัดการเรียนการสอนตามสมรรถฐาน ปฏิบัติการวิจัย ก้าวนำไกลด้านวิชาการ  
    ข่าวสารสาธิตเกษตรฯ
    ภาพกิจกรรมสาธิตเกษตรฯ
    วีดิทัศน์สาธิตเกษตรฯ
    ระบบส่งคะแนนนิสิต
    งานฝึกประสบการณ์นิสิต
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานส่งเสริมวินัยนักเรียน
    งานวัดและประเมินผลนักเรียน
    โครงการ วมว.
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    ฐานข้อมูลบุคลากร 
    ฐานข้อมูลงานวิจัย 
 
JW Player goes here
เพลงประสานเสียง - นร. วมว.

3   
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หน้าหลัก >> ข่าวสารโรงเรียนสาธิต >> ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
 
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนขอแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ต้องการให้บุตรในความปกครอง

สมัครเข้าฝึกวิชาทหาร ในปีการศึกษา 2555 ทราบทั่วกัน

1. การรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หรือเทียบเท่า ที่เกิดในปีพ.ศ.  2538 แต่ไม่เกินปี พ.ศ. 2533

2. จะไม่รับสมัครผู้ที่มีอายุ 15 ปีบริบรูณ์ เกิดปี พ.ศ. 2540 หรืออายุน้อยกว่า

3. เฉพาะการรับสมัครปีการศึกษานี้อนุโลมให้ผู้ที่อายุ 17 ปี เกิดปี พ.ส. 2538 ขึ้นไปแต่ไม่เกินอายุ 22 ปี

บริบูรณ์ พ.ศ. 2533


 
Download เอกสารประกอบข่าว==>> 67.pdf
 
tags : รับสมัคร, นักศึกษาวิชาทหาร,
วันที่ : อังคาร ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:51:56 อ่าน : 1590 ครั้ง
 
 
 
 
   ข่าวที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
โครงการประกวดและแข่งขันระดับนักเรียน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2558
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ ที่สำเร็จการศึกษา ใ...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น อ.1 ป.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา...
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการก...
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปี2558 หลักสูตร English Program
 
 
   
   
 
 
   
Page generated : 0.0149 seconds