วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 
  การจัดการเรียนการสอนตามสมรรถฐาน ปฏิบัติการวิจัย ก้าวนำไกลด้านวิชาการ  
    ข่าวสารสาธิตเกษตรฯ
    ภาพกิจกรรมสาธิตเกษตรฯ
    วีดิทัศน์สาธิตเกษตรฯ
    ระบบส่งคะแนนนิสิต
    งานฝึกประสบการณ์นิสิต
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานส่งเสริมวินัยนักเรียน
    งานวัดและประเมินผลนักเรียน
    โครงการ วมว.
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    ฐานข้อมูลบุคลากร 
    ฐานข้อมูลงานวิจัย 
 
JW Player goes here
เพลงประสานเสียง - นร. วมว.

4   
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หน้าหลัก >> ข่าวสารโรงเรียนสาธิต >> โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬา กำแพงแสนเกมส์ ครั้งที่ 1
โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬา กำแพงแสนเกมส์ ครั้งที่ 1
 
 

โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬา

(ชิงแชมป์เจ้าลมกรดสาธิตเกษตร กำแพงแสนเกมส์ ครั้งที่ 1)

โรงเรียนสาธิตเกษตร กำแพงแสน ปีการศึกษา 2555

กรีฑา

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

      ตามระเบียบว่าด้วยการแข่งขันกีฬากรีฑาของ โรงเรียนสาธิตเกษตรกำแพงแสน

      1.1   ต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนของตนเองที่สมัครแข่งขันเท่านั้น        

      1.2   ประเภทบุคคลเล่นได้ไม่เกิน 2 รายการ ให้ส่งชื่อเข้าแข่งขันไม่เกิน ประเภทละ 2 คน

      1.3   ประเภทวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ส่งรายชื่อได้ไม่เกินทีมละ 6 คน

      1.4   นักกีฬาคนหนึ่งมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาได้เพียง 1 รุ่น และลงทำการแข่งขัน

                  ในระดับรุ่นอายุ ตามอายุที่กำหนดไว้เท่านั้นมี 4 รุ่นอายุดังนี้

                 1.4.1   รุ่นอายุ     8   ปี ชาย/หญิง      (ไม่เกิดก่อน  พ.ศ.    2547)

                 1.4.2    รุ่นอายุ   10   ปี ชาย/หญิง      (ไม่เกิดก่อน  พ.ศ.   2545)

                 1.4.3  รุ่นอายุ    12   ปี ชาย/หญิง     (ไม่เกิดก่อน   พ.ศ.   2543)

                 1.4.4  รุ่นอายุ    15   ปี ชาย/หญิง      (ไม่เกิดก่อน   พ.ศ.   2540)

รายละเอียด

ใบสมัคร

ฟุตบอล

ประเภทการแข่งขันจัดให้แข่งขัน

                1 ระดับประถมศึกษาชาย  12 ปี

                2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย  15 ปี

                3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย  18 ปี

จำนวนผู้เข้าแข่งขัน ให้แต่ละโรงเรียนสาธิตส่งทีมเข้าแข่งขัน โดยมีนักกีฬาทีมละไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 25 คน

วิธีการจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขันแบบ  “พบกันหมด”  เมื่อการแข่งขันในรอบแรกสิ้นสุดลงแล้วให้นับคะแนนรวมเพื่อหา

ทีมอันดับที่ 1 ทีมอันดับที่ 2 ทีมอันดับที่ 3 และทีมอันดับที่ 4 

รายละเอียด

ใบสมัคร

 

ว่ายน้ำ

ชิงเจ้าสระ มก. กพส. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 255

ตารางการแข่งขัน

tags : โครงการ,
วันที่ : จันทร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:20:56 อ่าน : 2284 ครั้ง
 
 
 
 
   ข่าวที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี2559 English Program
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี2559 ภาคปกติ
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศงดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 14 ต.ค. 59 เป็นวันหย...
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 English Program
 
 
   
   
 
 
   
Page generated : 0.014 seconds